تصاویری از عزاداری مردم روستای خانیک در سوگ دختر رسول الله (ص)

مراسم عزاداری دخت رسول خدا صلی الله علیه و اله امسال نیز چون سالهای گذشته با حضور اهالی در مسجد روستای خانیک برگزار گردید. این مراسم هر شب بعد از…

ادامه خواندنتصاویری از عزاداری مردم روستای خانیک در سوگ دختر رسول الله (ص)