کُده

کُده گیاهی که شاید برخی به عنوان علف هرز به آن نگاه کنند ولی تجربه ثابت کرده که در هر جا روییده باعث غنای خاک شده است و محصولاتی که در…

ادامه خواندنکُده

خلوره

خلوره گیاهی بیابانی که خار های آن شبیه ناخن گربه است و عبور از بین آن راحت نیست میوه این گیاه محبوب گوسفندان است

ادامه خواندنخلوره