تغییر نام روستای خانیک شاه از توابع شهرستان فردوس استان خراسان به خانیک

‌تغییر نام روستای خانیک شاه از توابع شهرستان فردوس استان خراسان به خانیک1358.07.21 - 54602 - 1358.08.01 - 783&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران&‌وزارت کشور‌هیأت وزیران دولت موقت جمهوری…

ادامه خواندنتغییر نام روستای خانیک شاه از توابع شهرستان فردوس استان خراسان به خانیک

جوز رو

اواخر تابستان  فصل برداشت گردوست. یکی از جاهایی که معمولا برداشت گردو به صورت هماهنگ و در یک روز انجام می شود چشمه های بالادست قنات خانیک و امرودکن است…

ادامه خواندنجوز رو

برف روبی

وضعیت جوی و نزولات آسمانی دوران کودکی و نوجوانی ما مثل حالا نبود زمستان ها شاهد بارش برف سنگین بودیم و بعد از هر برف چون خانه ها خشت و…

ادامه خواندنبرف روبی