آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به خانیک

آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به خانیک

عملیات حفر کانال جهت انتقال گاز از روز شنبه 10/10/1390آغاز گردید

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید