اربعین 97 خانیک

شب اربعین


زیارت عاشورا – صبح روز اربعین


شامگاه اربعین


در پایان مراسم عزاداران بر سر سفره اباعبدالله میهمان شدند

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی