اقامه اولين نماز جماعت به امامت امام جمعه فردوس در مسجد در دست ساخت خانيک

عملیات احداث مسجد روستا که در سال 1386 شروع شد و در این تاریخ (تیرماه 1387) دیوارها احداث شده است.

در این جلسه امام جمعه محترم فردوس حجت الاسلام حسینی مقدم ،  اقبال فرماندار و برخی مسئولین محلی هم حضور داشتند 

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی