بناهای تاریخی خانیک

khanikcastle
قلعه تاریخی خانیک
اولین دبستان خانیک

IMGA0056           قلعه

IMG
خانه های قدیمی
مسجد
امامزاده
khanik-ferdows04-06-1395-05
حوض علی اکبر

khanik-1386-01
حمام خزینه ای قدیم

khanik-ferdows4829deaa4bb59ebff979bd896a3af12b89abd2171b6d6c39c1342e91668cba972020
بافت تاریخی خانیک

لوون

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید