بناهای تاریخی خانیک

khanikcastle
قلعه تاریخی خانیک
اولین دبستان خانیک

IMGA0056           قلعه

IMG
خانه های قدیمی
مسجد
امامزاده
khanik-ferdows04-06-1395-05
حوض علی اکبر

khanik-1386-01
حمام خزینه ای قدیم

بناهای تاریخی خانیک
بافت تاریخی خانیک

لوون

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید