تصویری از روستای قدیم انارستانک

دوشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۸۷

تصویری از روستای قدیم انارستانک

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید