توزيع حنا در شب عيد غدیر خانیک

توزيع حنا در شب عيد غدیر خانیک

طبق يك سنت كهن و در راستاي عمل به موقوفه عيد غديري  امشب بين نمازگزاران مسجد خانيك بسته هاي حنا توزيع گرديد. دو مورد موقوفه در اين خصوص در روستا وجود دارد كه بر طبق نظر واقف بايد در عيد غدير حنا  بين مردم توزيع گردد.

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید