جاری شدن سیل در خانیک اسفند94

بالاخره پس از ماه ها انتظار ظهر امروز 17 اسفند ماه با بارش شدید باران در روستا و اطراف آن سیل جاری شد. زمین های تشنه به لطف نزول رحمت الهی سیراب گردید

khanik17-12-94-1

khanik17-12-94-2

>

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی