تصاویری از حضور بسیجیان خانیک در راهیان نور نوروز1389

3508573559333960655view

3549708427496982840view

470506493856520347view

732195770449177595

794361896385571070view

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید