خانيك به شبكه اينترنت پرسرعت پيوست

با توجه به گسترش استفاده از اينترنت و ضرورت دسترسي به اينترنت پرسرعت با پيگيري هاي بعمل آمده و با عنايت به وجود زيرساخت هاي لازم خوشبختانه در آستانه اعياد قربان و غدير اين امكان براي اهالي روستا فراهم گرديد. ضمن تبريك به اهاي محترم خانيك ، از مسئولين محترم مخابرات شهرستان فردوس  آقاي مهندس قنبري و آقاي مهندس هايري تقدير و تشكر مي گردد.

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید