خوشا به حال انسان های که خالق چنین صحنه های هستند

بی شک خداوند مزد چنین بندگانی که با کاشت نهال گوشه ای از زیبایی های خالق هستی را به نمایش می گذارند به احسن وجه می دهد. میامی خرداد۱۴۰۲

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید