مراسم شب شهادت امام هادی علیه السلام-آخرین ساعت سال96-مسجد خانیک

مراسم شب شهادت امام هادی علیه السلام-آخرین ساعت سال96-مسجد خانیک

IMG-20180320-203103-792

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی