قنات های خانیک

يكي از شاهكارهاي فرهنگي مردم ايران و بخصوص جنوب خراسان قنوات هستند. روستاي خانيك نيز در اين زمينه در بين روستاهاي منطقه منحصر به فرد است . وجود حد اقل شش قنات دائمي در روستاها و مزارع اطراف آن گواه اين مدعا مي باشد.كه عبارتند از :

  • قنات خانيك(khanik) در فاصله 2 کیلومتری شرق، وسعت مزرعه 138 هکتارع

  • مزرعه 138 هکتار

  • قنات بكري بالا(bakreeyeBala) در فاصله 7 کیلومتری شمال شرق روستا ،وسعت مزرعه 39هکتار

  • قنات گوده(gawdeh) در فاصله 4.8 کیلومتری شرق روستا،وسعت مزرعه 9 هکتار

  •  

  • قنات كلاته حسن بيك(kalate Hassan bayk)در فاصله 3.7 کیلومتری شمال شرق،وسعت مزرعه 8 هکتار

  • قنات آبدريك (aabdareek) در فاصله 1.37 کیلومتری شمال خانیک

  • قنات امرودكن (amroodkan) در فاصله 6 کیلومتری شرق

  • قنات كرٍكي (korokki)

  • قنات جزستان (jazestan)

» بانك اطلاعات قنات هاي خانيك ـ فردوس
نام قنات تعداد ميله چاه عمق مادر چاه تعداد مالكين اراضي طول ميزان آب دهي
پرآبي متوسط كم آبي
امرودكن 50 25 100 30 1000 12 8 2
آبدريك 70 25 80 8 1000 13 8 5
بقية الله غلامي 8 15 1 11 100 3 1 1
بكري بالا(عليا) 70 40 105 15 1500 12 9 2
خانيك 80 45 200 20 2000 30 20 10
گوده 25 8 60 5 450 7 3 1
كركي 5 7 8 3 60 4 1 1
كلاته حسن بيك 17 15 60 6 450 7 3 3
كلاته مقري 1 2 5 1 10 2 1 1
جزستان 10 7 12 5 300 4 2 2
كلاته نجف 5 4 3 2 200 4 2 1

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید