متن وصیت نامه شهدای شهرستان فردوس

جهت کسب اطلاع در مورد شهدای سرافراز شهرستان فردوس به وب سایت فردوسیان به نشانی : http://ferdowsian.ir/

مراجعه نماییذ

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید