مهار آتش سوزی با همکاری اهالی

عصر سه شنبه 2 مرداد 97 مقادیر زیادی کاه که در جوار منزل یکی از گاوداران روستا قرار داشت بر اثر بازیگوشی برخی کودکان دچار حریق شد<khanik02051397

khanik2-5-1397

>

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی