نشست بصیرتی با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فردوس

شامگاه 22 بهمن 1394

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی