تعاونی های سنتی خانیک

چكيده

همكاري هاي متقابل گروهي در راه تأمين معيشت شيوه اي بسيار قديمي است و عمري به اندازه تاريخ بشر دارد . زيرا بدون كمك و همكاري ايجاد هر نوع تمدني حتي در ادوار اوليه زندگي انسان غير ممكن بوده است . بشر از دير باز دريافت كه استفاده از كمك ديگران بهترين راه براي مقابله با مشكلات است و جهت كارهايي از قبيل شكار  يا دفاع در مقابل دشمنان و… به تشريك مساعي و همكاري دسته جمعي احتياج دارد . لذا هر جا انسان وجود داشته به صورت گروهي و دسته جمعي زندگي كرده است . اين شيوه هاي همكاري را كه در راستاي تأمين نياز هاي مختلف اعم از مادي و غيرمادي و بوده است ،  مي توان نوعي تعاوني سنتي در مقايسه با نهادها و مؤسسات رسمي و بروكراتيك فعلی دانست گر چه برخی از این شیوه های سنتی توسعه صنعتی جدید متلاشی شده و به دست فراموشي سپرده شده است ولی هنوز هم نمونه هايي از اين همكاري ها در مناطق روستايي مشاهد مي شود . دراين مقاله به برخي از اين گونه همكاريها در روستاي خانيك[1] اشاره مي شود.كه نمونه هايي از همدلي و همياري مردم در حوزه هاي اقتصادي ، اجتماعي و عاطفي است .( مهو يا هم شيري ، گُمار ، هيزمي، چرخوك كني ، پول اندازي و…)

البته موارد متعدد ديگري از اينگونه همياري ها وجود دارد . كه به دليل طولاني شدن از پرداختن به آن اجتناب شده است. از جمله :

همكاري در زمينه آبياري زمين هاي كشاورزي ، همكاري در ساختن خانه (خشت كشي ) بلندَو (گل اندود کردن بام خانه ها) خرمن كوبي ، گُل وَرزَني (برداشت گل زعفران) ، گُل پَركُني (فرآوری زعفران) ، درو ، و. ..

كليد واژه ها

تعاوني سنتي ، همياري ، مِهو، گُمار چَرخوك كُني ، هيزُمي ، پول اِندازي

دریافت اصل مقاله

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید