چرخوک کنی

: چَرخوك كُني (charkhook koni) چرخوك : نام وسيله اي است كه براي جدا كردن پنبه دانه(پُندَنه pondana) از پنبه(پُمبه) مورد استفاده قرار مي گرفته است.) از ويژگي هاي روستاها…

ادامه خواندنچرخوک کنی

هیزمی

:: هيزمي (Hizomi ) از سنت هاي نيكو و پسنديده ی گذشته كه امروزه منسوخ شده است . سنت هاي مرتبط با مراسم ازدواج و ختنه (خنده سوری)و ساير مراسم…

ادامه خواندنهیزمی

گـُمار Gomaar

:: گمار (Gomaar) از ديگر تعاوني هاي سنتي در زمينه دامداري دراين روستا كه مردانه است .گمار است .از آنجا كه در روستا مردم به كشاورزي نيز مشغول هستند اگر…

ادامه خواندنگـُمار Gomaar