هیأت منتظران موعود در شب سالگرد شهادت غلامحسین ناظری

سه شنبه شب 30تیرماه1394 مسجد خانیک

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی