هیئت منتظران موعود دیماه95

موضوعات مطرح شده:

ضرورت توجه به قرآن

ابروی مومن در اسلام

اقتصاد مقاومتی

ضرورت اصلاح شیوه مصرف و ترویج فرهنگ کار و تلاش

بحث در خصوص ظرفیت های موجود در روستا در راستای اقتصاد مقاومتی

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید