چشمه های آب گرم معدنی دیگ رستم

این فیلم را 6 بهمن ماه 1384 که با دانشجویان مرکر تربیت معلم بنتالهدی صدر فردوس در قالب اردوی دانشجویی عازم استان هرمزگان بودیم در دیگ رستم بین دیهوک و کرمان کرفتم

 

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید