یادواره شهدای خانیک تیرماه97

image-2018-07-29-22-46-43-476-a-PQ

image-2018-07-29-22-46-44-846-o-Ki

image-2018-07-29-22-46-46-628-RKc

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی