آغاز پمپاژ موقت چاه خانیک

با عنایت الهی و به مناسبت عید سعید قربان پمپاژ موقت چاه موتور روستا که به میمنت دهه ولایت غدیر نامیده شده از ساعت 17:45 جمعه 3مهرماه 1394 آغاز گردید. امید است از آب این نعمت الهی  به نحو شایسته استفاده کنیم و از اتلاف آن حذر کنیم

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی