استخر تازه احداث شده گوده !!

مصداق بارز سوء مدیریت منابع و عدم نظارت جهاد کشاورزی فردوس

استخر تازه احداث شده گوده !!

 

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید