استمداد برای تهیه طرح حسینیه خانیک

از عزیزانی که در طراحی مکان های مذهبی دارای ذوق و استعداد هستند تقاضا می شود برای طراحی یک حسینیه با توجه به تصویر و موقعیت محل راهنمایی و مساعدت فرمایند. منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید