بارش اولین برف سال93در خانیک فردوس

نزول رحمت الهی که از صبح امروز جمعه 3بهمن93 آغاز شده هنوز ادامه دارد

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید