بارش برف در اولین روز بهمن ماه95

از ساعت 15:45 امروز جمعه 1بهمن1395 بارش برف در روستای خانیک آغاز شده و تا ساعت 16:35 است ادامه داشت.

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید