بارش برف در دومین روز بهار1393 در خانیک

ساعت17و20 دقیقه 2/1/1393

بارش برف در دومین روز بهار1393 در خانیک

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید