بارش تگرگ عصر 13 فروردین95

ساعت 16:40 عصر جمعه 13 فروردین بارش تگرگ برای مدت کوتاهی ضمن آسیب زدن به سردرختی ها باعث جاری شدن آب در معابر شدبارش تگرگ عصر 13 فروردین95

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی