بازهم گرگهـــــــــــــــــا

برای دومین بار ظرف یک ماه گذشته شاهد هجوم گرگها به الاغ ها هستیم. نزدیک شدن حوزه شکار گرگها به محل سکونت اهالی باعث نگرانی مردم شده است . این حادثه در اولین ساعات بامداد پنج شنبه 27بهمن ماه در حاشیه جنوبی روستا روی داده است.
 

اوایل دیماه نیز گرگها الاغی را در حاشیه شمالی روستا دریدند که در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است.

 

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید