بتن ریزی شناژ حسینیه خانیک

24و25مهرماه 1390

 1390  1390  1390  1390  1390  1390  1390  1390  1390  1390   1390  1390

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید