برف 16-11- 92 خانیک

برف 16-11- 92 خانیک

چهارشنبه 15بهمن1392 شاهد ریزش برف در روستا بودیم که در چند سال گذشته کم سابقه بوده است خدارا بخاطر این نعمت سپاسگزاریم

خانیک 15 بهمن 1392

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید