بند خاکی گوده

به نام خدا

تصاويري از مراحل احداث بند خاكي گوده

زمستان 1388

بند خاکی گوده آماده آبگیری

20090120414 20101130810 image image

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید