تصاویری ازمراسم عزاداری سرور آزادگان جهان (امام حسین (ع) در خانیک 1391

محرم

محرم

محرم

محرم

محرم

محرم

محرم

محرم

محرم

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید