تصاویری از آخرین عاشورا در روستای قدیم 1384

ashoora1384 ashoora138417 ashoora138418 ashoora138419 ashoora13844829deaa4bb59ebff979bd896a3af12b89abd2171b6d6c39c1342e91668cba972011 1 ashoora13844829deaa4bb59ebff979bd896a3af12b89abd2171b6d6c39c1342e91668cba972014 ashoora13844829deaa4bb59ebff979bd896a3af12b89abd2171b6d6c39c1342e91668cba97202 1 ashoora13844829deaa4bb59ebff979bd896a3af12b89abd2171b6d6c39c1342e91668cba97206

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید