تصاویری از حضور پرشور مردم خانیک در انتخابات 1390

khanik12 12 9024 khanik12 12 90 15 khanik12 12 90 4 khanik12 12 90 5

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید