تصاویری از زیرسازی جاده امام‌زاده خانیک زمستان 1387

My beautiful picture My beautiful picture My beautiful picture khanik13871 e1533999410380 khanik13872 khanik13873 khanik13874 khanik23 10 13871 khanik23 10 13872 khanik23 10 13873 khanik23 10 13875

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید