تصاویری از مراسم عزاداری فاطمیه در خانیک1397

image-2019-2-10-14-30-15-628-M4-W

image-2019-2-10-14-30-12-838-7q-H

image-2019-2-10-14-30-15-84-r-W9

image-2019-2-10-14-30-16-118-8r-B

image-2019-2-10-14-30-17-77-yfw

image-2019-2-10-14-30-17-864-yqy

image-2019-2-10-14-30-19-812-7w-C

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید