جهت قبله در خانيك

محاسبه جهت قبله


34.228740, 58.276155
+34° 13′ 43.46″, +58° 16′ 34.16″
مشخصات مكاني

طول جغرافيايي: 27/58 عرض جغرافيايي: 22/34

جهت قبله
درجه: 5/236

توجه: سمت قبله از شمال به سمت مشرق اندازه‌گيري مي شود.
بدين ترتيب سمت جنوب 180 درجه و سمت مغرب 270 درجه است.
لازم به ذكر است كه در شكل قبله نماي مجاور، جهت قبله در راستاي خط قرمز رنگ و از سمت مركز قبله‌نما به سمت خارج آن مي‌باشد.

برای تعیین جهت قبله با استفاده از اینترنت به آدرس مرکز مطالعات و پژوهش های نجومی

https://www.nojumi.org/farsi/qebleh/index.htm مراجعه نمایید

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید