حمله کم سابقه به دام ها در خانیک

تلف شدن 16رأس بزغاله
دیروز بر اثر حمله به بزغاله های دو نفر از دامداران تعداد 16 رأس از آنها تلف شدند با توجه به این که محل نگهداری دامهای مذکور دارای حصار های مطمئن بوده و فقط سقف نداشته به نظر می رسد مهاجم عقاب یا پرنده شکاری بوده است  وجود سوراخ هایی  بر بدن و بخصوص سر این حیوانات این احتمال را افزایش می دهد

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید