دعای کمیل بیاد شهدای خانیک

دعای کمیل این هفته بیاد شهدای گرانقدر روستا برگزار گردید. سه نفر از شهدای خانیک در بهمن ماه به درجه رفیع شهادت نایل شدند شهید محمد حسین ناظری16/11/65 شهید محمدابراهیم نظری 22/11/64 و شهید محمد حسین صفری 26/118/65

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید