دفتر رسمي ثبت ازدواج شماره 82 خانيك حوزه ثبتي فردوس

دفتر رسمي ثبت ازدواج شماره 82 خانيك حوزه ثبتي فردوس روستاي خانيك دهها سال قبل داراي دفتر خانه ازدواج رسمي بوده و ازروستاها و شهر هاي اطراف براي ثبت ازدواج به اين دفترخانه مراجعه مي نمودند. اسناد ازدواج بسياري از افراد كه در روستاها و شهرهاي مجاور سال ها پيش تشكيل خانواده داده اند در اين روستا به ثبت رسيده است. سر دفتر ازدواج شماره 82 خانيك مرحوم كربلايي حاج ابراهيم كدخدايي بوده است. با فوت ايشان دفتر مذكور نيز تعطيل گرديد. مرحوم حاج کربلایی ابراهیم کدخدایی در سال 1284 در خانیک شاه بدنیا آمد و در طول حیات خویش خدمات شایسته ای به مردم این منطقه ارائه نمود.

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید