دَدوویی

دَدوویی: این اصطلاح برای انتقال آب از عرض کانالها به صورت هوایی استفاده می شود که اغلب امروزه از لوله های فلزی  و پلی اتیلن استفاده می شود در گذشته معمولا از چوب یا ورق های حلبی که  به صورت ناودانی طولانی  شکل می دادند استفاده می کردند. با توجه به عبور سیلاب از وسط مزرعه خانیک در چند نقطه برای انتقال آب به قسمت جنوبی مزرعه از این روش استفاده شده است.

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید