زلزله‌زده خانیک

در شمال روستای خانیک فردوس رشته کوه کم ارتفاعی است که در محل به آن زلزله زده می گویند این رشته کوه در بخش هایی ریزش کرده و هر از چند گاهی بخشی از آن فرو می ریزد image1

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید