سند ازدواج با قدمت بیش از 120 سال

دوشنبه، ۹ اَمرداد ۱۲۸۴ هجری خورشیدی

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید