شور

گیاه شور

گیاهی که به عنوان علف هرز در مزارع به آن می نگرند

از این گیاه به عنوان علوفه دام استفاده می شود

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید