عید فطر 1388 خانیک

khanik290613881 khanik290613882 khanik290613883 khanik290613884 khanik290613885 khanik290613886 khanik290613887 khanik290613888 khanik290613889

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید