فاطمیه 96 در خانیک به روایت تصویر

IMG-20180220-135611-782

IMG-20180223-151044-753

IMG-20180223-151050-516

IMG-20180223-151052-874

IMG-20180223-151055-091

IMG-20180223-151058-253

IMG-20180223-151100-929

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی